You are here:   Preddiplomski studij

NASTAVAK STUDIJA


Usvojen je novi statut kojim će biti reguliran nastavak studija. Uskoro više informacija na stranici.


Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku možete vidjeti ovdje... 

Oglasna ploča - Stručni studij

ljetna stanka
Referada počinje sa radom 22.8.2014. 
UVID U PISMENE DR. HADROVIĆ
Uvid u pismene sa roka u 6.mj održat će se 03.09.2014 u 17:00 
SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI
Svečana podjela svjedodžbi održat će se u Varaždinu, u petak 18.srpnja.2014. u 18:00.
Studenti koji su na popisu, obavezni su dostaviti u referadu  uplatnicu na iznos 400 kuna uplaćenih na račun Ekonomskog fakulteta. Uplatnicu možete poslati na fax 042/300-492 ili mail referada@intelekta.hr.
Primjer uplatnice nalazi se u dokumentima.

1.

Ljiljana Bakač

31.

Josip Kontrec

2.

Marina Bećirović

32.

Katarina Kontrec

3.

Damira Bedić

33.

Mirjana Kontrec

4.

Katica Bićanić

34.

Antonija Kos

5.

Boris Bistrović

35.

Alan Košić

6.

Josip Blažević

36.

Renata Kracik

7.

Vlatka Bratić

37.

MiaKrištof

8.

Maja Brodarić

38.

Željko Kuljak

9.

Marko Bublić

39.

Marija Kuzminski

10.

Branislav Buhić

40.

Tatjana Ladović

11.

Karmela Bunić

41.

DajanaLedinski

12.

Vlatka Buvač

42.

Anita Loparić

13.

Marko Cvek

43.

Marta Markač

14.

Marija Čorba

44.

Toni Matijašević

15.

RebeccaČvrk

45.

Jelena Matozan

16.

Danijela Dlesk

46.

Valentina Milak

17.

Ivica Dobovečak

47.

Ivana Mošmondor

18.

Ivana Dreven

48.

Ivana Pandža

19.

Krunoslav Đaković

49.

Ksenija Pintarić

20.

Iva Đurđek

50.

Sanja Pleša

21.

Dubravka Gašparac

51.

Gordana PolančecVolf

22.

Ivan Gosarić

52.

David Prišlić

23.

Goran Habuš

53.

Marijo Radaš

24.

Jelena Hegeduš

54.

Mirela Radmanović

25.

Danijel Ivanković

55.

Valentina Redžić

26.

Ana Jeren

56.

Anita Rudec

27.

Patricija Keretić Jurak

57.

Janko Sedlanić

28.

Jasmina Kišak

58.

Nino Slavić

29.

Kristina Kolarić

59.

Sanja Srpak

30.

Dijana Kolmanić

60.

Ivan Srša


 


61.

Vlatka Stolnik

67.

Iva Šušković

62.

Dario Suntešić

68.

Maja Tomašić

63.

Dario Šilec

69.

Anja Vidović

64.

Inga Šimek

70.

Sanja Vragotuk

65.

Filip Škvorc

71.

Sanja Vujnovac

66.

Anja Štefan

72.

Silvija Žagar

 

Pogledajte arhivu svih obavijesti >>>

 

Tiskanje svjedodžbi

Studenti koji su završili Stručni studij u Varaždinu i nalaze se na ovom popisu, za izdavanje završne svjedodžbe potrebno je uplatiti 400,00 kuna na račun Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te uplatnicu faksirati na 042 300 492. Molimo da faksom šaljete samo uplatnice na kojima su jasno vidljivi parametri uplate, ako nisu dostaviti osobno.

Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje ...

Provjera pred obranu završnog i diplomskog rada

Obavještavamo studente da obrate pažnju na slijedeće uvjete prije obrane završnog i diplomskog rada:

1. Indeks (moraju biti položeni svi ispiti)

2. Studomat (moraju biti upisani svi položeni ispiti)

3. Ocjene i datum polaganja ispita moraju biti u indeksu i studomatu iste

4. U skriptarnici kupiti i popuniti:

 • Odluku za obranu diplomskog rada,
 • Odluku za obranu završnog ili diplomskog rada
 • Prijavnicu za obranu završnog ili diplomskog rada

5. Završni ili diplomski rad izraditi u 3 primjerka (dva primjerka spiralno uvezana, a jedan na CD-u koji ostaje u Referadi)

UPISI 2013/2014

STRUČNI STUDIJ - UPISI 2013/2014

Upisi traju od 19.10-31.10.2013. godine. 

Radno vrijeme referade za vrijeme upisa:
 • ponedjeljak-petak od 9:00 do 12:00 sati
 • petak poslijepodne od 15:00 do 18:00 sati
 • subota od 8:00 do 12:00 sati

 U utorak,29.10. i srijedu, 30.10. radimo i od 16:00 do 18:00 sati

Uvjeti upisa u višu godinu, za studente koji su ostvarili sljedeće uvjete
 • upis u drugu godinu - prva godina javiti se u referadu
 • upis u treću godinu - prva godina 60 ECTS i druga 45 ECTS
 • ponavljanje treće godine - položeno 50% ispita i više - 50% iznosa
Studenti koji upisuju treću studijsku godinu moraju imati položene sve ispite sa prve studijske godine.

Izvanredni studenti koji upisuju višu godinu studija
 1. Troškovi studiranja u iznosu od 5.500,00 kn (na račun Ekonomskog fakulteta)
 2. Troškovi upisa 100,00 kn (na račun Ekonomskog fakulteta)
 3. Troškovi organizacije studiranja u iznosu od 2.200,00 kn (na račun Kuc d.o.o.)
Poziv na broj je: jmbg-3333