You are here:   Preddiplomski studij

NASTAVAK STUDIJA


Usvojen je novi statut kojim će biti reguliran nastavak studija. Uskoro više informacija na stranici.


Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku možete vidjeti ovdje... 

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU U AK.GOD.2014/15 UPISUJE 350 IZVANREDNIH STUDENATA U DIPLOMSKI STUDIJ. STUDIJ MOGU UPISATI STUDENTI KOJI SU ZAVRŠILI PREDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI I PREDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ (SVEUČILIŠNI I STRUČNI PRVOSTUPNICI)

PRIJAVE NA PRVU GODINU STUDIJA: DO 26.9.2014.
OBJAVA RANG LISTE: 27.9.2014. U 13 SATI
UPISI NA PRVU GODINU: 29. I 30. 9.2014.

ZA PRIJAVU JE POTREBNO:
-SVEDODŽBA ILI POTVRDA (ŠTO JE ZADNJE IZDANO) O ZAVRŠENOM PRETHODNOM STUDIJU
-DOMOVNICA (ne starija od 6 mjeseci)
-RODNI LIST (ne stariji od 6 mjeseci)
-PRIJEPIS OCJENA (AKO JE SA DRUGOG FAKULTETA)
-AKO JE PROSJEK OCJENA MANJI OD 3,5 PREPORUKE DVA PROFESORA 
-UPLATA NA ŽR EFOS-A ZA RAZREDBENI POSTUPAK U IZNOSU 300KN
 -IBAN EFOS-A: HR4325000091102013376
  POZIV NA BROJ: OIB STUDENTA, MODEL 68
  OPIS PLAČANJA: TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA

Oglasna ploča - Stručni studij

ispiti 19.9.2014.
Sa 19.9. na 23.9.14. pomiću se ispiti: Organizacije poduzeća, Ekonomika narodnog gospodarstva, Osnove ekonomske teorije i Ekonomika poljoprivrede 
UVID U TESTOVE
Uvid u pismene i konzultacije kod dr. Hadrović održat će se 17.09.2014 od 16:30
Molimo studente da dođu na uvid kako bi uvidjeli pogreške.

Konzultacije za završne radove održat će se od 18:00 
uvid u testove doc.Mijoč
Uvid u pismene ispite od 2.9.14.doc.Mijoč zakazuje se za 16.9.14. u 18:00 sati 
UPIS OCJENA
Upis ocjena kod dr.Mijoča održat će se u utorak 02.09.2014 od 16:30.
Indekse dostaviti u referadu.


Upis ocjena i potpisi  za stručnu praksu kod dr.Hadrović-Zekić održat će se u srijedu 03.09.2014 od 17:30.
Indekse i dnevnike dostaviti u referadu. 

Pogledajte arhivu svih obavijesti >>>

 

Tiskanje svjedodžbi

Studenti koji su završili Stručni studij u Varaždinu i nalaze se na ovom popisu, za izdavanje završne svjedodžbe potrebno je uplatiti 400,00 kuna na račun Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te uplatnicu faksirati na 042 300 492. Molimo da faksom šaljete samo uplatnice na kojima su jasno vidljivi parametri uplate, ako nisu dostaviti osobno.

Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje ...

Provjera pred obranu završnog i diplomskog rada

Obavještavamo studente da obrate pažnju na slijedeće uvjete prije obrane završnog i diplomskog rada:

1. Indeks (moraju biti položeni svi ispiti)

2. Studomat (moraju biti upisani svi položeni ispiti)

3. Ocjene i datum polaganja ispita moraju biti u indeksu i studomatu iste

4. U skriptarnici kupiti i popuniti:

 • Odluku za obranu diplomskog rada,
 • Odluku za obranu završnog ili diplomskog rada
 • Prijavnicu za obranu završnog ili diplomskog rada

5. Završni ili diplomski rad izraditi u 3 primjerka (dva primjerka spiralno uvezana, a jedan na CD-u koji ostaje u Referadi)

UPISI 2013/2014

STRUČNI STUDIJ - UPISI 2013/2014

Upisi traju od 19.10-31.10.2013. godine. 

Radno vrijeme referade za vrijeme upisa:
 • ponedjeljak-petak od 9:00 do 12:00 sati
 • petak poslijepodne od 15:00 do 18:00 sati
 • subota od 8:00 do 12:00 sati

 U utorak,29.10. i srijedu, 30.10. radimo i od 16:00 do 18:00 sati

Uvjeti upisa u višu godinu, za studente koji su ostvarili sljedeće uvjete
 • upis u drugu godinu - prva godina javiti se u referadu
 • upis u treću godinu - prva godina 60 ECTS i druga 45 ECTS
 • ponavljanje treće godine - položeno 50% ispita i više - 50% iznosa
Studenti koji upisuju treću studijsku godinu moraju imati položene sve ispite sa prve studijske godine.

Izvanredni studenti koji upisuju višu godinu studija
 1. Troškovi studiranja u iznosu od 5.500,00 kn (na račun Ekonomskog fakulteta)
 2. Troškovi upisa 100,00 kn (na račun Ekonomskog fakulteta)
 3. Troškovi organizacije studiranja u iznosu od 2.200,00 kn (na račun Kuc d.o.o.)
Poziv na broj je: jmbg-3333