You are here:   Preddiplomski studij

NASTAVAK STUDIJA


Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku možete vidjeti ovdje... 


MOLIMO STUDENTE DA SE PRIDRŽAVAJU NAPUTKA O OBAVEZNOJ PRIJAVI ISPITA PET DANA RANIJE.
NAKNADNE PRIJAVE NECE SE UVAŽITI

Oglasna ploča - Stručni studij

UPUTE ZA POLAGANJE ENGLESKOG JEZIKA

Upute za polaganje Engleskog jezika 5 i 6 možete podići u referadi ili ih zatražiti mailom na referada@intelekta.hr.

 

Pogledajte arhivu svih obavijesti >>>

 

Tiskanje svjedodžbi

Studenti koji su završili Stručni studij u Varaždinu i nalaze se na ovom popisu, za izdavanje završne svjedodžbe potrebno je uplatiti 400,00 kuna na račun Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te uplatnicu faksirati na 042 300 492. Molimo da faksom šaljete samo uplatnice na kojima su jasno vidljivi parametri uplate, ako nisu dostaviti osobno.

Primjer uplatnice možete vidjeti ovdje ...

Provjera pred obranu završnog i diplomskog rada

Obavještavamo studente da obrate pažnju na slijedeće uvjete prije obrane završnog i diplomskog rada:

1. Indeks (moraju biti položeni svi ispiti)

2. Studomat (moraju biti upisani svi položeni ispiti)

3. Ocjene i datum polaganja ispita moraju biti u indeksu i studomatu iste

4. U skriptarnici kupiti i popuniti:

  • Odluku za obranu diplomskog rada,
  • Odluku za obranu završnog ili diplomskog rada
  • Prijavnicu za obranu završnog ili diplomskog rada

5. Završni ili diplomski rad izraditi u 3 primjerka (dva primjerka spiralno uvezana, a jedan na CD-u koji ostaje u Referadi)

UPISI 2013/2014